Wednesday, September 26, 2007

ആലുവാ മണപ്പുറത്തുനിന്നൊരു ദ്രശ്ശ്യം..!


ആരാണിയാള്‍.........................?!
ഇക്കൊല്ലം അവധിക്ക് നാട്ടില്‍ വന്നപ്പൊള്‍ ആലുവാ മണല്‍പ്പുറത്തു വെറുതെ കറങാന്‍ പോ‍യി, വീട്ടുകാരൊത്തു...

ബലിക്കാക്കകള്‍ ചുറ്റും......Nike യുടെ ബാഗു കണ്ടില്ലേ..!
യാ‍ത്ര.....